Giới thiệu

( 28/03/2018)

Bộ môn Y học Gia đình Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch:

- Chuyên ngành mới, định hướng phát triển riêng biệt

- Hợp tác trong nước và quốc tế được triển khai đa dạng

- Ứng dụng phương pháp sư phạm và khoa học công nghệ mới trong giảng dạy

- Triển khai phòng khám Bác sĩ Gia đình và đào tạo trực tuyến về Y học Gia đình

 

Top